Sơn La: Sơ kết chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2017-2023
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Vì Hiện)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Vì Hiện)

5 năm vừa qua Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung lãnh đạo các sở, ngành, huyện biên giới tập trung thực hiện và đã hoàn thành các mục tiêu đến năm 2020 và tới năm 2023. Cụ thể là: Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm theo chuẩn nghèo từng giai đoạn, bình quân khoảng 3-4% hộ nghèo/năm thoát nghèo; tổng số hộ nghèo ở khu vực biên giới đến năm 12/2023 còn 8.195 hộ, giai đoạn 2017 - 2023 giảm 10,4%; đã đạt được mục tiêu tổng quát về xây dựng nông thôn mới, đến nay 17/17 xã biên giới đạt tối thiểu 10 tiêu chí/xã, nhất là các tiêu chí nông thôn mới về hệ thống chính trị, lao động, quy hoạch, thủy lợi, thông tin truyền thông, hạ tầng thương mại nông thôn; 100% xã có đường giao thông tới trung tâm được cứng hoá; các bản trong khu vực biên giới đều có đường giao thông tới bản; công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực.

Trong đó, các hoạt động quy hoạch, đầu tư về kinh tế ở khu vực biên giới đều được gắn bó chặt chẽ với các yếu tố quốc phòng, an ninh; các công trình hạ tầng đều bảo đảm yếu tố lưỡng dụng về kinh tế, quốc phòng, an ninh; quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Sơn La với đồng cấp 9 tỉnh Bắc Lào được thiết lập mật thiết, chặt chẽ, nhất là hai tỉnh có chung đường biên giới là Hủa Phăn và Luông Pha Băng.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới đạt những kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Thế trận quốc phòng, biên phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, liên hoàn, vững chắc, có sự liên thông với thế trận khu vực phòng thủ chung của tỉnh, huyện.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và đề nghị trong thời gian tới, theo thẩm quyền các ngành cần tập trung tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương cũng như các cấp, ngành của nước bạn Lào, tháo gỡ những vướng mắc nhằm đẩy mạnh biên mậu và xuất, nhập cảnh đối với công dân ở khu vực biên giới; ưu tiên quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu ở khu vực biên giới như giao thông, sóng điện thoại, nước sinh hoạt…; phát huy thế mạnh kinh tế của các xã biên giới, coi trọng yếu tố bền vững; nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp các dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, tuyệt đối không để nảy sinh các địa bàn phức tạp, điểm nóng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới gắn với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố hệ thống chính trị địa phương vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với thực tiễn cơ sở; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; quan tâm tạo việc làm tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các xã biên giới.

Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyển lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; nắm chắc tình hình; thực hiện các giải pháp phòng, ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo để chống phá, kích động gây mất đoàn kết trong nhân dân; lôi kéo, kích động di cư tự do, xuất, nhập cảnh trái phép khu vực biên giới; các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đấu tranh triệt phá các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới; tăng cường hợp tác với các lực lượng chức năng nước bạn Lào trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất