Phát triển cảng biển TP Hồ Chí Minh ngang tầm khu vực và thế giới
Bốc dỡ container tại Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: TTXVN)

Bốc dỡ container tại Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, TP Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2030 phát triển cảng biển TP Hồ Chí Minh (trong nhóm cảng biển nhóm 4) đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Theo kế hoạch, tổng sản lượng hàng hóa của cảng biển TP Hồ Chí Minh và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 đến năm 2030 có lượng hàng hóa thông qua từ 461 đến 540 triệu tấn (hàng container từ 23 đến 28 triệu TEU); từ 1,7 đến 1,8 triệu lượt khách.

Trong giai đoạn này, TP Hồ Chí Minh rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thủy), hệ thống cảng cạn, trung tâm logistics... kết nối hệ thống hạ tầng cảng biển TP Hồ Chí Minh đồng bộ, hiệu quả. Trong số đó, ưu tiên nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ kết nối đồng bộ với cảng biển mới khu vực Cần Giờ vào quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng quy hoạch các bến cảng khách quốc tế gắn với các vùng động lực phát triển du lịch; nghiên cứu quy hoạch, sớm đầu tư cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ. Đồng thời, tổ chức thực hiện di dời các bến cảng trên sông Sài Gòn và tiếp tục nghiên cứu di dời các khu bến khác phù hợp với phát triển không gian đô thị T" Hồ Chí Minh

Đến năm 2050, xây dựng hoàn thiện cảng biển TP Hồ Chí Minh đồng bộ, hiện đại ngang tầm với khu vực và thế giới, đáp ứng các tiêu chí cảng xanh; đáp ứng đầy đủ, hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh và nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng sản lượng hàng hóa của cảng biển TP Hồ Chí Minh và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 3,5-3,8%/năm; hành khách tăng trưởng bình quân khoảng từ 0,9 đến 1%/năm.

Để thực hiện mục tiêu này, TP Hồ Chí Minh thực hiện các nhóm giải pháp gồm tham mưu, đề xuất về tổ chức thực hiện quy hoạch theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng “Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TP Hồ Chí Minh theo quy hoạch và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030”; xây dựng “Kế hoạch di dời, chuyển đổi công năng phù hợp quy hoạch sử dụng đất và phát triển không gian đô thị của TP Hồ Chí Minh đối với khu bến trên sông Sài Gòn”, đồng thời nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất