Phát huy truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc
Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tuần tra chung lần thứ 62 (Ảnh: vov.vn)

Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia tuần tra chung lần thứ 62 (Ảnh: vov.vn)

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, ngày 23/10/1961, Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125, Hải quân ngày nay) đã được thành lập. Ðây cũng là ngày mở Ðường Hồ Chí Minh trên biển - con đường “huyền thoại” trên biển, nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Gần 14 năm làm nhiệm vụ vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam (1961-1975), các lực lượng của tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đấu trí, đấu lực quyết liệt trước sự truy cản gắt gao của đối phương và bão tố biển khơi, mưu trí dũng cảm, sáng tạo ra các phương thức vận chuyển độc đáo, đạt hiệu suất cao, tổ chức hơn 1.900 lượt tàu, đi gần 4 triệu hải lý, với 19 bến bãi thuộc 9 tỉnh, thành, vận chuyển hơn 160.000 tấn vũ khí đạn dược, hơn 80.000 lượt cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm nên những chiến công “huyền thoại”, một kỳ tích trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

60 năm đã trôi qua, nhưng Đường Hồ Chí Minh trên biển đã, đang và sẽ luôn trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, để lại cho chúng ta những giá trị truyền thống, lịch sử và nhiều bài học kinh nghiệm quý, đó là: Phải thường xuyên chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có phương châm, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, xả thân vì nhiệm vụ; tích cực xây dựng lực lượng, chủ động sáng tạo phát huy nội lực, phát triển phương tiện trang bị kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ, từng giai đoạn; luôn xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ, quan hệ máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tuyệt đối giữ gìn bí mật quân sự, bí mật nhiệm vụ.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc có những diễn biến mới, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo đã và đang đặt ra những yêu cầu mới. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển, đảo cần tập trung thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau:

Trước hết, cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo; những khó khăn, thách thức đặt ra trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay. Triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Hai là, tích cực, chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc trên các vùng biển, đảo; có chính sách thu hút, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ ngư dân để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khẳng định chủ quyền; mỗi tàu cá trở thành một “vọng gác tiền tiêu”, mỗi ngư dân là một “chiến sỹ trinh sát”, sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền khi được huy động. Phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng trong quản lý, bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Ba là, phát huy nội lực, đầu tư xây dựng các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của của Tổ quốc vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; nòng cốt là Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư vững mạnh. Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ biển.

Bốn là, quán triệt và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là đối ngoại quốc phòng. Đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Kiên quyết, kiên trì giải quyết tranh chấp, bất đồng trên biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Tăng cường đối thoại và tham gia các diễn đàn, các cơ chế hợp tác song phương, đa phương, các hoạt động giao lưu với hải quân, cảnh sát biển, biên phòng các nước trong khu vực và trên thế giới; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong tuần tra, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chống cướp biển... nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên biển.

Năm là, nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; chủ động, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế biển với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Những giá trị rút ra từ truyền thống, lịch sử vẻ vang Đường Hồ Chí Minh trên biển cần phải được tiếp tục vận dụng sáng tạo trong thực tiễn để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới./.

Phản hồi

Các tin khác