Lễ trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng”
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi Lễ .

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi Lễ .

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã tham dự Lễ trao Giải.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” diễn ra trong một năm đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công rất tốt đẹp. Những thành tựu sau 35 năm Đổi mới đã góp phần củng cố sức mạnh về mọi mặt của đất nước; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững…

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất cho 2 tác giả.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất cho 2 tác giả.

Cuộc thi là một trong những hình thức sinh hoạt chính trị, xã hội, động viên, khuyến khích các nghệ sĩ, những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định quan điểm của Đảng: kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời. Qua đó góp phần thiết thực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho tác giả đoạt giải.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho tác giả đoạt giải.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện tác nghiệp để sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, tôn vinh vẻ đẹp biển, đảo và vùng trời Tổ quốc. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn một ngàn người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, đến từ 59 tỉnh, thành phố, với gần 6.000 tác phẩm - là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng say nghề, yêu vẻ đẹp đất nước của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Lễ trao giải thưởng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhiếp ảnh cả nước vào thành công của Cuộc thi  chúc mừng những nghệ sĩ vinh dự được trao Giải thưởng hôm nay. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định qua cuộc thi này, lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, ý thức và trách nhiệm về độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia một lần nữa được lan tỏa, nhân lên mạnh mẽ trong tình cảm, suy nghĩ của mỗi người con đất Việt. Đồng thời, đề nghị đội ngũ các nghệ sĩ nhiếp ảnh nói riêng và giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nói chung, cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình mới, tăng cường và củng cố sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho tác giả đoạt giải.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho tác giả đoạt giải.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, không thể bị xâm phạm, không thể đánh đổi và không thể nhân nhượng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực còn diễn biến nhanh chóng, phức tạp, bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải thực sự trở thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân Việt Nam. Để lan tỏa giá trị các tác phẩm trong đời sống văn hóa - tinh thần của Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt một số việc như sau:

Một là, quán triệt, thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bởi chỉ trên cơ sở nhận thức đúng thì mới tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hai là, thông qua các tác phẩm nghệ thuật của Cuộc thi để khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc gắn với phát triển bền vững kinh tế biển. Đồng thời, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với chủ trương, quan điểm, đối sách giải quyết các vấn đề về biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta; đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, các thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biển, đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ để chống phá Việt Nam.

Ba là, nghiên cứu, triển khai sớm kế hoạch tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm dự thi; phát huy lợi thế của phương tiện truyền thông hiện đại; số hóa các tác phẩm để phổ biến tới đông đảo công chúng ở trong nước và ở nước ngoài. Qua đó, tăng cường giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến gần với Việt Nam hơn.

Bốn là, từ thành công của Cuộc thi, các cơ quan chức năng cần phát huy tốt hơn nữa vai trò định hướng hoạt động nghệ thuật, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo động lực và không gian khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về văn hóa, nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước. Bên cạnh các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, cần quan tâm, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học biển. Bởi đây là “chìa khóa” để chúng ta tiến vào đại dương, tiếp cận với những lợi ích to lớn từ biển, tạo cơ sở sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên biển.

Năm là, năm 2022 sắp tới là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và 10 năm Quốc hội ban hành Luật Biển Việt Nam (năm 2012)… Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông cần tăng cường thông tin tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; giới thiệu, quảng bá văn hóa biển, kinh tế biển, nghiên cứu khoa học biển với những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thành công Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, phấn đấu đến năm 2045: “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn…”.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho tác giả đoạt giải.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho tác giả đoạt giải.

Tại Cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức đã chọn ra hơn 121 tác phẩm vào vòng chung khảo; đã tôn vinh và trao 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm là ảnh đơn/bộ ảnh xuất sắc nhất tại Lễ trao giải hôm nay.

Ban Tổ chức cũng cho biết, Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức sẽ diễn ra định kỳ 02 năm/lần với nhiều chủ đề, mở ra không gian sáng tạo cho đội ngũ các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước cùng tham gia./.

Phản hồi

Các tin khác