Hội thảo khoa học công tác biển, đảo Việt Nam sau 10 năm thực hiện Luật Biển và 40 năm thực hiện UNCLOS 1982
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và PGS. TS Chu Hồi, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trở thành nước đang phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045, dịp 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Là quốc gia biển, sự phát triển của các vùng biển, đảo Việt Nam có vai trò không nhỏ trong việc hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đất nước như Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo của Tổ quốc cần được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa. Không chỉ tuyên truyền sâu rộng những kiến thức về biển, đảo Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ quốc gia nói riêng mà còn nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của công tác biển, đảo trong chiến lược bảo vệ an ninh, chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết Hội thảo là dịp để các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học cùng thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được của công tác biển, đảo nói chung và công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo Việt Nam nói riêng sau 10 năm Quốc hội ban hành Luật Biển Việt Nam và 40 năm thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982). Đồng thời thảo luận những giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo của Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội thảo diễn ra hôm nay, trước đúng 2 ngày kỷ niệm 40 năm ngày Liên hợp quốc ban hành Công ước về Luật Biển năm 1982 (10/12/1982-10/12/2022).

PGS. TS Chu Hồi, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

PGS. TS Chu Hồi, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đại diện các ban, bộ ngành, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được của công tác biển, đảo nói chung và công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo Việt Nam nói riêng sau 10 năm Quốc hội ban hành Luật Biển Việt Nam và 40 năm thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982). Đồng thời, thảo luận những giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo của Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh những giá trị to lớn và ý nghĩa quan trọng của Luật Biển Việt Nam đối với việc khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việc thông qua Luật Biển Việt Nam còn là bước đi khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp biển, đảo bằng các biện pháp hoà bình; đồng thời chuyển đến cộng đồng quốc tế một thông điệp quan trọng, là: "Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới".

Đồng chí Lê Hải Bình đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia tại Hội thảo, kết quả của Hội thảo là cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng định hướng nội dung, phương thức tuyên truyền biển, đảo trên toàn quốc trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Việt Nam sở hữu trên 3260 km bờ biển với hơn 3000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Biển thực sự rộng lớn và có ý nghĩa quan trọng tới sự tồn vong và phát triển của đất nước. Trước những tiềm năng to lớn của biển, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng là thực hiện song song hai nhiệm vụ vừa phát triển bền vững kinh tế biển, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển, đồng thời mở ra hướng “tư duy đại dương” trong thời đại kinh tế mở và hội nhập toàn cầu. Để xây dựng nước Việt Nam thực sự trở thành quốc gia “mạnh về biển, làm giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng” yêu cầu đặt ra là sự thống nhất cao về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, đi đôi với khơi dậy ý chí độc lập dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về biển đảo Việt Nam.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất