Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về biên giới biển, đảo
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Định tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ở khu vực biên giới biển. (Ảnh: Thanh Bình)

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Định tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ở khu vực biên giới biển. (Ảnh: Thanh Bình)

Đại tá Phan Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Định cho biết: “Công tác tuyên truyền biển, đảo của BĐBP Bình Định trong năm 2022 được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, có hiệu quả tốt. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Bình Định đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo sát yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Trên cơ sở đó, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biên giới, biển, đảo”.

Điển hình là, BĐBP Bình Định chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt Ngày hội Biên phòng toàn dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Các đơn vị duy trì hoạt động 3.208 hộ gia đình tham gia phong trào, 520 Tổ tự quản an ninh trật tự/8.759 thành viên, 625 Tổ tàu thuyền an toàn/2.638 tàu/17.270 thuyền viên, 1 Bến bãi an toàn/286 tàu/2.965 người tham gia. Các đơn vị BĐBP Bình Định đã trở thành điểm sáng ở khu vực biên giới biển, là chỗ dựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển lao động, sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền vùng biển; nhất là trong mùa mưa bão, khi gặp thiên tai, sự cố trên biển.

Bên cạnh đó, BĐBP Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan tổ chức tuyên truyền tập trung 139 buổi/7.565 lượt cán bộ, nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đặc biệt là phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật liên quan đến quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, như: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Thủy sản; các Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết…

BĐBP Bình Định đã tham mưu, triển khai thực hiện tốt Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đến ngày 30/10/2022, tất cả 5/5 huyện, thị xã, thành phố ven biển và 33/33 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, góp phần đưa Luật đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngoài ra, đơn vị còn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả triển khai công tác của tỉnh Bình Định nói chung và của BĐBP Bình Định nói riêng. Trong năm 2022, đã treo 97 băng rôn, đưa 108 tin bài, 26 phóng sự, tuyên truyền lưu động và qua hệ thống truyền thanh địa phương 282 giờ. Đơn vị cũng phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Định thực hiện chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo”, phát hành mỗi tháng 1 số, qua đó chuyển tải một số nội dung pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Trong năm 2022, BĐBP Bình Định đã biên soạn, in ấn và cấp phát 10.000 tờ gấp tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, 8.000 tờ gấp tuyên truyền một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đến các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh Bình Định.

Theo Đại tá Phan Trường Sơn: Việc tuyên truyền, vận động tình trạng ngư dân Việt Nam chấp hành nghiêm pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Bình Định quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Các đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu, tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là ngư dân thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nắm và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quy định của địa phương; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, làm giảm thiểu đáng kể tình trạng vi phạm pháp luật của một bộ phận nhân dân.

Trong thời gian tới, BĐBP Bình Định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, gắn với triển khai chặt chẽ công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát người, các loại phương tiện hoạt động trên biển, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, đẩy mạnh nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh Bình Định./.

Phản hồi

Các tin khác