Đà Nẵng: 3 cầu cảng thuộc bến cảng Tiên Sa được phép tiếp nhận tàu container
Bổ sung công năng cầu cảng số 1,2,3 thuộc bến cảng Tiên Sa được phép tiếp nhận tàu container

Bổ sung công năng cầu cảng số 1,2,3 thuộc bến cảng Tiên Sa được phép tiếp nhận tàu container

Ngày 4/11, Công ty CP Cảng Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng) cho biết, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản thấp thuận bổ sung công năng cầu cảng số 1,2,3 khu bến cảng Tiên Sa được phép tiếp nhận tàu container.

Theo đó, cầu cảng số 1 (bến nhô, cập 2 phía) được phép tiếp nhận tàu container sức chở đến 20.000 tấn phía thượng lưu, tàu container đến 45.000 tấn giảm tải phía hạ lưu; Cầu cảng số 2 (bến nhô, cập 2 phía) tiếp nhận tàu container sức chở đến 30.000 tấn phía thượng lưu, tàu container đến 20.000 tấn giảm tải phía hạ lưu; Cầu cảng số 3 tiếp nhận tàu container đến 50.000 tấn giảm tải.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo Quyết định 1579 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu bến Tiên Sa được quy hoạch gồm các bến cảng cho tàu container đến 4.000 TEU (50.000 tấn), tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 50.000 tấn; tàu khách quốc tế đến 225.000 GT. Do vậy, việc cầu cảng số 1, số 2, số 3 Bến cảng Tiên Sa được tiếp nhận tàu container phù hợp với định hướng quy hoạch cảng biển được duyệt.

Theo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (Nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, khu bến Tiên Sa đáp ứng lượng hàng dự báo đến năm 2020 khoảng 8,6 triệu tấn, đến năm 2030 khoảng 11,9-13,8 triệu tấn. Do điều kiện kết nối giao thông sau hạn hạn chế, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất lượng hàng thông qua khu bến Tiên Sa bằng đường bộ tối đa 10 triệu tấn/năm.

Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, các cầu cảng số 1, 2 tiếp nhận tàu tổng hợp đến 45.000 tấn giảm tải; cầu cảng số 3, 4, 5 đã tiếp nhận tàu container sức chở từ 20.000-50.000 tấn; lượng hàng thông qua năm 2021, 2022 và 07 tháng đầu năm 2023 lần lượt là 8,79; 8,73 và 5,45 triệu tấn đảm bảo không vượt quá lượng hàng tối đa qua khu bến đã được hoạch định là 10 triệu tấn/năm.

Để tận dụng kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có, nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác bến cảng, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận bổ sung công năng cầu cảng số 1, 2 khu bến cảng Tiên Sa được phép tiếp nhận tàu container, cầu cảng số 3 tiếp nhận tàu container đến 50.000 tấn giảm tải./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất