Công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
Ngư dân Quảng Trị vận chuyển thủy sản ở Cảng cá Nam Cửa Việt lên xe để đưa đi tiêu thụ. (Ảnh: TTXVN)

Ngư dân Quảng Trị vận chuyển thủy sản ở Cảng cá Nam Cửa Việt lên xe để đưa đi tiêu thụ. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị các tỉnh thành tập trung thực hiện Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như các quy hoạch khác của ngành đã được phê duyệt, cùng các chương trình đề án có tác động đến môi trường, sinh thái biển. Căn cứ vào thực tế địa phương, các tỉnh thành rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các dự án đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; cập nhật nội dung quy hoạch tỉnh, thành phố đảm bảo tuân thủ các định hướng.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, quy hoạch là cơ sở quan trọng để phân bố lại không gian cho bảo tồn, bảo vệ, khai thác hải sản, khai thác thủy sản ở nội đồng phù hợp với khả năng cho phép của nguồn lợi, của hệ sinh thái.

Quy hoạch nhằm bảo vệ, bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản trên các loại hình thủy vực và bảo tồn đa dạng sinh học biển góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, phát triển khai thác thủy sản bền vững, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai.

Quy hoạch góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh, trật tự và lợi ích quốc gia trên sông, trên biển của Việt Nam.

Trên cơ sở các dự án sẽ thực hiện theo quy hoạch, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương bố trí các nguồn vốn đầu tư cùng với nguồn đầu tư còn hạn chế từ Trung ương để các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Chiến đánh giá: Quy hoạch được phê duyệt vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam đang quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục “thẻ vàng” IUU, thực hiện các khuyến nghị của EC cũng như Việt Nam đang hướng tới phát triển nghề cá bền vững, hội nhập quốc tế.

Tỉnh Bình Thuận có các quy hoạch về bảo tồn, các khu cấm khai thác có thời hạn… Trên cơ sở quy hoạch tổng thể này, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng thực hiện ở địa phương; đồng thời thực hiện quy hoạch bảo tồn khu vực Phú Quý trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn, an ninh và phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết.

Thông tin về Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết: Đối với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, quy hoạch đặt mục tiêu có 27 khu bảo tồn biển được thành lập và hoạt động hiệu quả với tổng diện tích vùng biển được khoanh vùng bảo tồn khoảng 463.587 ha, chiếm khoảng 0,463% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia (các vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia). Cùng với đó là 149 khu vực ở vùng biển và 119 khu vực nội địa được khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống của các loài thủy sản.

Đối với khai thác thủy sản phấn đấu tổng số tàu cá tối đa khoảng 83.600 chiếc. Cơ cấu nghề khai thác thủy sản như sau: Nghề lưới kéo chiếm 10,0%; nghề lưới vây chiếm 6,1%; nghề lưới rê chiếm 40,3%; nghề câu chiếm 18,9%; nghề lưới chụp chiếm 3,0%; nghề lồng bẫy chiếm 2,9%...

Riêng về chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác thủy sản, định hướng quy hoạch là giảm dần sản lượng thủy sản khai thác, khai thác có chọn lọc các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao; điều chỉnh số lượng tàu cá khai thác thủy sản, đặc biệt giảm tỷ trọng nghề lưới kéo trên biển; gắn phát triển sinh kế của cộng đồng ngư dân với phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái, nghề cá giải trí. Cùng với đó là củng cố, đổi mới các tổ, đội, hợp tác xã, nghiệp đoàn nghề cá; tổ chức sản xuất thủy sản khai thác theo chuỗi giá trị, chú trọng tăng về giá trị sản xuất.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, tương đương với các nước có nghề cá phát triển trong khu vực và trên thế giới; đa dạng sinh học biển và các thủy vực nội địa được bảo tồn và phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Những mục tiêu trên sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự và lợi ích quốc gia trên sông, trên biển của Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất