Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới biển ​
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Theo Đại tá Trịnh Kim Khâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI; Chương trình hành động số 35-CTr/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 576-CTr/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI; Kế hoạch số 182-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đạt được nội dung, yêu cầu đặt ra. Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các chủ trương, biện pháp bảo vệ biên giới vùng biển và xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khu vực biên giới biển đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển vững mạnh; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở các xã, phường khu vực biên giới. Đồng thời, củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả tốt…

Thời gian tới, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của nền biên phòng toàn dân, kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển và tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên khu vực biên giới biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực công tác và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất