Chống khai thác IUU bảo đảm quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, kịp thời, hiệu quả
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo IUU Cảnh sát biển, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo IUU Cảnh sát biển, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Sở Chỉ huy Liên hợp, sự phối hợp, hiệp đồng với Sở Chỉ huy phía trước trên thực địa và các cơ quan chức năng liên quan của các địa phương, Sở Chỉ huy liên hợp đã chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, duy trì hệ thống trực bảo đảm nghiêm túc, theo dõi, chỉ đạo, điều hành các lực lượng hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là, duy trì tốt việc liên lạc giữa các sở chỉ huy và các lực lượng thông suốt, điều hành hoạt động các lực lượng chống khai thác IUU bảo đảm “quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, kịp thời, hiệu quả”; triển khai có hiện quả việc theo dõi, quản lý, giám sát tình hình tàu cá hoạt động khai thác tại khu vực giáp ranh và phân công quản lý các khu vực vùng biển giáp ranh trên thực địa cho từng lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ IUU như: Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư, Cảnh sát biển, các lực lượng kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các tình huống xảy ra trên biển, nhất là kịp thời phối hợp theo dõi và tuyên truyền nhắc nhở tàu các Việt Nam hoạt động trên khu vực vùng biển chồng lấn, khu vực giáp ranh không vượt sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo BTL Cảnh sát biển về IUU ghi nhận sự vất vã của các lực lượng, đặc biệt là các đồng chí đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên thực địa và biểu dương những kết quả, thành tích mà Sở Chỉ huy liên hợp đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Sở Chỉ huy liên hợp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nhất là tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về chống khai thác IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững, bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin và xử lý nhanh các tình huống trên thực địa; theo dõi giám sát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá đi, đến khu vực giáp ranh; quản lý không để sót lọt mục tiêu và bố trí, sử dụng lực lượng bảo đảm độ phủ kín đường giáp ranh, không để tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Góp phần cùng cả nước nhanh chóng gỡ thẻ vàng để phát triển ngành thủy sản bển vững./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất