Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU
Cán bộ BĐBP Bình Định tuyên truyền chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển. (Ảnh: Công Cường)

Cán bộ BĐBP Bình Định tuyên truyền chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển. (Ảnh: Công Cường)

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh BĐBP về chống khai thác IUU; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt triệt để tình trạng tàu cá ngư dân Việt Nam khai thác trái phép hải sản ở vùng biển nước ngoài trước ngày 30/4/2024.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp thực hiện như: Công tác tuyên truyền vận động; công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh; công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác; công tác kiểm tra.

Kế hoạch nêu rõ, Bộ Tham mưu BĐBP chủ trì, phối hợp với các Cục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch tại các đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng (Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư) chia sẻ, phối kiểm thông tin, tình hình để phát huy hiệu quả công tác đấu tranh chống khai thác IUU; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP nắm, chỉ đạo và báo cáo Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng theo quy định.

Cục Chính trị BĐBP chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội xây dựng và đăng, phát sóng các tin, bài, phóng sự, chương trình; chỉ đạo Báo Biên phòng, Điện ảnh-Truyền hình Biên phòng xây dựng và đăng, phát sóng tin, bài, phóng sự, chương trình trên Báo Biên phòng, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống khai thác IUU của BĐBP. Tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định về khai thác IUU. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở; xây dựng các chuyên đề chuyên sâu, các cụm pano, áp phích, in ấn tờ rơi, tài liệu cấp phát đến người dân để tuyên truyền về chống khai thác IUU; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại các địa bàn, đơn vị.

Cục Trinh sát BĐBP, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Cục Cửa khẩu BĐBP chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng tại các cảng chỉ định, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cảng, các lực lượng có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát 100% tàu cá đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc khai thác đến các cảng chỉ định để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản trước khi thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảnh.

Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, các Hải đoàn Biên phòng khẩn trương bổ sung, điều chỉnh kế hoạch của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố chỉ đạo các hải đội, đồn, trạm kiểm soát Biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định. Các Hải đoàn Biên phòng tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá hoạt động trong phạm vi vùng biển được phân công quản lý; phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, các lực lượng có liên quan đẩy mạnh công tác đấu tranh chống khai thác IUU. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm IUU. Sử dụng lực lượng, phương tiện, trang bị để tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đấu tranh chống vi phạm IUU.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân, yêu cầu 100% chủ tàu, thuyền trưởng viết cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị thuộc quyền, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị chấp hành không nghiêm túc nhiệm vụ chống khai thác IUU. Chỉ đạo lực lượng thuộc quyền thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ về những dấu hiệu nghi vấn vi phạm IUU, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các đường dây, đối tượng có hoạt động môi giới, tổ chức cho tàu cá, ngư dân ta khai thác hải sản trái phép trên các vùng biển nước ngoài./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất