Bến Tre tập trung cao độ chống khai thác IUU
Bến Tre tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Bến Tre tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Kế hoạch số 368KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 3204/KH-UBND của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả công việc; chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kế hoạch làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện) để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, lực lượng chức năng thuộc phạm vi quản lý để giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, đảm bảo có số liệu, kết quả chứng minh cụ thể tại đợt thanh tra lần thứ 5 của EC.

Các địa phương gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả xử lý; kịp thời động viên, khen thưởng, khích lệ các tấm gương điển hình trong chống khai thác IUU.

Bên cạnh đó, thực hiện thông tin truyền thông, tuyên truyền sâu rộng các quy định về xử lý hình sự liên quan đến hành vi vi phạm khai thác IUU tại Nghị quyết số 04/NQHĐTP ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật, răn đe, giáo dục.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tần suất quản lý hoạt động tàu cá trên biển và tại cảng, nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật không để tàu cá vi phạm khai thác IUU ra vào cảng, xuất nhập bến, tàu cá không đủ điều kiện theo quy định tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Cùng đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung cao điểm, quyết liệt trong thực thi pháp luật, điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU, các tổ chức, cá nhân có liên quan dung túng, tiếp tay cho hành vi khai thác IUU. Ngoài ra, xử lý dứt điểm 100% các hành vi vi phạm nghiêm trọng về ngắt kết nối VMS, tháo gỡ, vận chuyển thiết bị VMS, vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị VMS, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá; cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre chỉ đạo các lực lượng chức năng theo dõi, quản lý, kiểm soát 100% đội tàu cá của tỉnh và tàu cá của tỉnh khác hoạt động trên địa bàn tỉnh; xử lý dứt điểm số lượng tàu cá “03 không” trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Sở chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, hỗ trợ ổn định sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Tại Bến Tre, thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nhất định trong chống khai thác IUU. Việc truyền thông, phổ biến pháp luật, các quy định liên quan đến hoạt động khai thác trên biển được tổ chức thường xuyên, giúp ngư dân dần hiểu rõ, nắm vững, tự giác chấp hành các quy định về chống khai thác IUU. Đến nay, tỉnh có 98,58% tàu thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất