Cuộc thi Biên cương Tổ quốc tôi

43435 lượt xem

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” được tổ chức nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày 1/10/2021 theo địa chỉ truy cập: http://biencuongtoquoc.vn.

Cuộc thi gồm 03 vòng:

Vòng thi Tuần theo hình thức trực tuyến, diễn ra trong 04 tuần từ ngày 1/10 – 1/11/2021;

Vòng thi Bán kết theo hình thức trực tuyến, trong tháng 11/2021;

Vòng Chung kết dự kiến diễn ra tháng 11/2021 tại Hà Nội theo hình thức đối kháng trực tiếp trên sân khấu./.

Phản hồi