Vùng biên Sông Mã tích cực bảo vệ môi trường

Nỗ lực triển khai Luật Bảo vệ môi trường

Sông Mã có 18 xã, 1 thị trấn, hơn 43km đường biên giới giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, có cửa khẩu quốc gia Chiềng Khương. Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai công tác BVMT, đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND huyện, các yếu tố gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện chủ yếu đến từ chất thải sinh hoạt của hơn 158.000 người dân; tình trạng khai thác đất để sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác cát; hoạt động xây dựng các công trình, dự án; hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Bà Lò Thị Bạch - Trưởng phòng TN&MT huyện Sông Mã cho biết: Thực hiện các quy định về BVMT, từ đầu năm tới nay, huyện Sông Mã đã thiết lập, cập nhật số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng về ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa; xây dựng đề án BVMT dòng sông Mã; ra quân hưởng ứng các ngày lễ về môi trường. Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về BVMT, tài nguyên nước với các cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi hộ gia đình, hộ kinh doanh quy mô nhỏ; …

Qua đó, nhận thức của nhân dân về công tác BVMT từng bước được nâng lên. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường từ năm 2021 đến nay cho thấy, các chỉ tiêu có trong thành phần của môi trường đất, không khí, nước mặt, nước dưới đất cơ bản đều nằm trong giới hạn cho phép.

Chuyển biến trong thu gom, xử lý rác thải

Nếu như trước năm 2019, công tác thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Sông Mã đạt tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 11%, thì từ năm 2019 đến nay, bằng nhiều nỗ lực, tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom, xử lý đã lên tới 55,6%.

Tuổi trẻ sông Mã ra quân dọn vệ sinh môi trường

Tuổi trẻ sông Mã ra quân dọn vệ sinh môi trường

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Sông Mã đã phát động phong trào BVMT, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp tại 19/19 xã, thị trấn, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Mục tiêu đến hết năm 2022, 50% bản, tổ dân phố duy trì vệ sinh các tuyến đường hằng tháng; 2 đường - phố ở thị trấn Sông Mã trồng hoa dọc lối đi; 70% hộ có chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà; mỗi xã có ít nhất 200m luống hoa cạnh đường đi; vận động đoàn viên, hội viên hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông…

Để thực hiện nhiệm vụ này, UBND huyện đã giao các xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác tại chỗ. Thành lập Tổ công tác thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom; triển khai lấy ý kiến các hộ gia đình về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; đánh giá hiện trạng chất thải rắn nông thôn, xây dựng kế hoạch, giao rõ nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị, các xã để nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn…

Đến nay, 18/18 xã đã có điểm quy hoạch bãi tập kết rác thải theo Đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới. Rác thải khu vực thị trấn được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định; rác thải khu vực nông thôn được người dân tự thu gom, phân loại, xử lý, góp phần hạn chế nguồn thải gây ô nhiễm môi trường. Với vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, từ năm 2021 đến nay, đã thu gom tại 13/18 xã, khối lượng 2,8 tấn và bàn giao cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, việc quy hoạch bãi rác tại các xã dù đã hoàn thiện nhưng chưa được đầu tư xây dựng, gây khó khăn cho công tác thu gom, xử lý rác thải. Tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật còn diễn ra khá phổ biến. Một số hộ gia đình chăn nuôi quy mô nhỏ chưa xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải đạt quy chuẩn. Một số cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi nằm xen kẽ khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, UBND huyện sẽ tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động nhân dân sống dọc 2 bên bờ sông, suối không xả trực tiếp chất thải sinh hoạt, chăn nuôi xuống sông suối. Rà soát quy hoạch điểm thu gom, xử lý rác để trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy hoạch không phù hợp; vận động nhân dân đóng góp kinh phí cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BVMT với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh trên toàn huyện…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất