Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 3
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại diễn đàn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại diễn đàn

Chiều 17/3, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) năm 2023 (Lần thứ 3), với chủ đề Đột phá mới cho miền Trung - Tây Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi kép xanh và công nghệ số trong chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu tại diễn đàn.

Miền Trung và Tây Nguyên có lợi thế phát triển ngành công nghiệp năng lượng xanh

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, ông Hà Kim Ngọc – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết “Tăng trưởng xanh” và “Chuyển đổi số” ngày càng đóng vai trò quan trọng, là ưu tiên và xu thế phát triển vượt trội trong tương lai của các quốc gia.

Bên cạnh những cơ hội mà “Tăng trưởng xanh” và “Chuyển đổi số” mang lại, Việt Nam cũng đối mặt với nhiều vấn đề như thách thức về khoảng cách phát triển, nguy cơ gia tăng bảo hộ thương mại, điều chỉnh chính sách kinh tế - thương mại gắn với tiêu chí bền vững của một số quốc gia; các thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng…

Ở 19 tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên, Bộ Ngoại giao luôn coi miền Trung và Tây Nguyên là khu vực trọng điểm, còn nhiều dư địa để phát triển, với những thế mạnh về địa lý, khí hậu lý tưởng cho việc phát triển các loại năng lượng xanh, là điểm đến đầu tư hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Miền Trung và Tây Nguyên có lợi thế phát triển ngành công nghiệp năng lượng xanh, đóng góp hết sức thiết thực và hiệu quả vào định hướng phát triển nền kinh tế của khu vực cũng như của Việt Nam trong tương lai.

Đóng góp vào “tăng trưởng xanh” và “chuyển đổi số”, Bộ Ngoại giao đang: Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác khác; Đẩy mạnh phát huy các hình thức ngoại giao mới phục vụ phát triển, trong đó có ngoại giao khí hậu, ngoại giao công nghệ…; Tập trung tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu trong thời gian tới nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các chính sách của Chính phủ, địa phương.

Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi các giải về chuyển đổi kép “xanh và công nghệ số”

Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi các giải về chuyển đổi kép “xanh và công nghệ số”

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết: chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam đã nêu rõ: “Phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn”. Theo hướng đó, Chính phủ Việt Nam đang tích cực triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững; đồng thời đạt những kết quả tích cục trong lĩnh vưucj chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam đạt trung bình khoảng 38%/năm. Năm 2022, giá trị kinh tế số của Việt Nam đạt khoảng 23 tỷ USD.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Nghị quyết số 23 ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu phát triển Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; lấy phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp là trọng tâm, trụ đỡ; phát triển công nghiệp chế biến là động lực; phát triển du lịch là đột phá. Nghị quyết số 26 ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ trở thành vùng phát triển năng động, nhanh, mạnh và bền vững hơn nữa về kinh tế biển; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao trong phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu… và đến năm 2045, vùng có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn ngang tầm khu vực châu Á.

Theo hướng này, trong thời gian qua, các địa phương và doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã thể hiện quyết tâm rất cao, chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Ba giải pháp để tạo đột phá cho vùng

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, để đạt được những kết quả có tính “đột phá”, “bứt phá” trong “tăng trưởng xanh” và “chuyển đổi số” cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, triển khai các biện pháp một cách quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là trong đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, tổ chức triển khai thực hiện.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn thông tin về một số chủ trương, định hướng mới của Đảng trong phát triển và liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn thông tin về một số chủ trương, định hướng mới của Đảng trong phát triển và liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên

Để tạo đột phá phát triển bền vững cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Diễn đàn tập trung trao đổi 3 vấn đề chính, gồm: (1) từ các bài học và kinh nghiệm quốc tế, đánh giá thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững tại địa phương; (2) đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và ưu tiên của Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng để hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp thu hút các nguồn lực cả trong nước và quốc tế nhằm phục vụ các mục tiêu về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, phát triển bền vững; (3) đề xuất các chương trình, dự án cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên để các địa phương, doanh nghiệp, các đối tác quốc tế nghiên cứu khả năng hợp tác và triển khai trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ, Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn có sự đồng hành, hỗ trợ và hợp tác hiệu quả của các quốc gia, tổ chức quốc tế cũng như của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với quá trình thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. “Chính phủ và các địa phương liên quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác, doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội và triển khai các hoạt động hợp tác; đồng hành cùng các đối tác để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định và tin tưởng Diễn đàn sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo nên những bước tiến "đột phá" vì mục tiêu làm cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên tăng trưởng và phát triển ngày càng nhanh, xanh và bền vững hơn.

Diễn đàn Vietnam Connect 2023 sẽ tập trung đề cập và bàn thảo về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi kép “xanh và công nghệ số”, xu hướng và các mô hình, giải pháp đang triển khai trên thế giới, đánh giá cơ hội và khả năng ứng dụng vào thực tiễn tại Việt Nam. Chủ đề này cũng sẽ được phân tích và thảo thuận trên cơ sở các bài toán thực tiễn đang đặt ra tại các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Diễn đàn Vietnam Connect 2023 sẽ được cấu trúc thành 02 Phiên (Phiên tham luận và Phiên thảo luận) với các ý kiến của chuyên gia quốc tế và Việt Nam về kinh tế phát triển, kinh tế môi trường, chuyển đổi số cùng lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp.

Cùng tại Diễn đàn, Bộ Ngoại giao đã công bố và vinh danh 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2022-2023 nhận giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards) – Lần thứ 2 ở 06 nhóm ngành, bao gồm: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; Công nghệ số & dịch vụ số; Dịch vụ tài chính và bảo hiểm; Phát triển hạ tầng, khu công nghiệp và bất động sản; Giáo dục và chăm sóc sức khỏe; Nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất