Phát triển rừng bền vững tại khu vực Bắc Trung Bộ
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: congthuong.vn)

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: congthuong.vn)

Ngày 20/4, tại Quảng Bình, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/ Tháng 01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển khu rừng miền Bắc Trung Bộ. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 13-CT/TW; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Hội nghị còn có sự tham gia của Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; Lãnh đạo các cơ quan bộ ngành trung ương và 6 tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình), Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế), các chuyên gia, nhà khoa học cùng nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương đưa tin.

Mục tiêu của Hội nghị là đánh giá tình hình thực tế Chỉ thị số 13 và các chủ trương, chính sách của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời trao đổi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn phục vụ công tác sơ lược kết thúc 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW.

Theo đó, khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, dân số trên 11,09 triệu người, với diện tích 51.452,4 km2 (tỷ lệ 15,5% so với tổng diện tích cả nước). Trong đó, có trên 3,1 triệu ha đất có rừng với tỷ lệ che phủ 57,4% (21,2% diện tích rừng cả nước), là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Trong 5 năm qua, các địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ đã chủ động, tích cực phát triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là Chỉ thị số 13 - CT/TW và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ngành lâm nghiệp đã từng bước phát triển khá nhanh, từng bước khẳng định được định vị thế, khép lại cuộc chơi phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Diện tích rừng trồng tăng trưởng nhanh; diện rừng tự nhiên, hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học được bảo vệ khá tốt, mức độ phủ rừng cao nhất so với các vùng trên cả nước (57,4%), tăng 0,9% so với trước khi có chỉ thị 13. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phát triển khá. Các cơ chế, chính sách về phát triển lâm nghiệp từng bước được quan tâm và hoàn thiện. Đặc biệt, Bắc Trung Bộ là vùng đầu tiên của cả nước được Chính phủ cho phát triển thí nghiệm điểm chuyển tín hiệu carbon duy nhất theo Nghị định 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị- Trưởng ban kinh tế Trung ương đánh giá, các địa phương trong vùng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia quản lý lý, bảo vệ và phát triển rừng. Công tác phối hợp liên ngành được triển khai thực hiện hiệu quả hơn. Các nguồn lực của xã hội đầu tư cho lâm nghiệp, nhất là xã hội hóa nghề rừng được tăng cường, ngày càng thực chất hơn. Các nhiệm vụ quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được thực hiện đúng thời điểm, nghiêm túc, đóng góp từng bước hạn chế vi phạm luật. Lợi ích kinh tế từ rừng ngày càng được khẳng định rõ ràng hơn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: congthuong.vn)

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: congthuong.vn)

“Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, chúng ta phải thẳng tiến chỉ ra những hạn chế, thắc mắc cần tiếp tục giải quyết”- đồng chí Trần Tuấn Anh chỉ rõ đồng thời gợi ý 9 nhóm vấn đề để giải quyết thảo luận.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp Mục đích quản lý, bảo vệ rừng đồng thời phát huy vai trò của rừng là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú ý quan trọng tới các nội dung: Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thị trường tín hiệu carbon; kinh tế dưới rừng; môi trường rừng dịch vụ; biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ; du lịch sinh thái…

Kiến nghị đề xuất tại Hội nghị, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Trung ương nghiên cứu cho phép việc cải tạo rừng nghèo kiệt là rừng tự nhiên đối diện với rừng nhiệt đới không thể phục hồi về giá trị kinh tế, tính đa dạng sinh học và chức năng phòng hộ gia đình.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: congthuong.vn)

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: congthuong.vn)

"Có cơ chế đối với lực lượng bảo vệ rừng vì tiền lương, chế độ phụ cấp, ngộ ngộ... Nghiên cứu tăng thẩm quyền quyết định chủ sở hữu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với các tỉnh có diện tích rừng lớn , độ phủ rừng cao"- ông Thắng kiến nghị.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về các vấn đề chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ rừng, báo cáo, đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ trong việc thực hiện Chỉ thị số 13 và các chủ trương, chính sách của Đảng về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận về các cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chú trọng phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đột phá. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài ra, các kiến nghị với Trung ương những chủ trương, chính sách mới về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp trong thời gian tới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất