Hà Nội triển khai vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa bão lũ
Sở Y tế thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế trong và ngoài công lập, Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trên địa bàn có các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường mùa bão lũ bảo vệ sức khoẻ người dân

Sở Y tế thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế trong và ngoài công lập, Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trên địa bàn có các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường mùa bão lũ bảo vệ sức khoẻ người dân

Theo đại diện Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết, ngày 17/10/2022 vừa qua.Sở đã có Văn bản số 4613/SYT-NVY về việc tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa bão lũ năm 2022 gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc TP. Hà Nội.

Cụ thể, Sở Y tế đề nghị, Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, bổ sung kế hoạch triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, quản lý chất thải y tế, khi xảy ra bão lũ trên địa bàn.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt, nguồn nước hộ gia đình, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các khu vực công cộng, khu tránh trú... theo phân cấp tại địa phương.

Trung tâm Y tế các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về biện pháp xử lý, trữ nước, sử dụng nước an toàn cho gia đình, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh... theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cơ sở bố trí nhân lực, dự trù và cung cấp đủ thuốc, hóa chất... đảm bảo xử lý nước, môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các khu vực bị ngập sau khi nước rút.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Trung tâm Y tế triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, nước sạch, quản lý chất thải y tế, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau khi bão lũ xảy ra. Tiếp tục kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt, công tác thu gom, xử lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở y tế hoặc trong các khu tránh trú an toàn.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa bão lũ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, với các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Công văn số 556/MT-SKHC ngày 07/10/2022 của Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế theo quy định./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất