Đắk Lắk: Sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường
(TTĐN) - Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững;….

Ảnh minh họa.

Theo mục tiêu chung Kế hoạch sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022 – 2030: Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững; giảm ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường là một trong chín nhiệm vụ, giải pháp đã nêu rõ từng nhiệm vụ cụ thể trong nội dung này như sau:

Thứ nhất, tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung nghiên cứu, lựa chọn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất đạt chuẩn để thử nghiệm, đánh giá, nhân rộng (ứng dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, các chế phẩm sinh học, phân hữu cơ sinh học, tác nhân phòng trừ sinh học, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường).

Thứ hai, đổi mới phương pháp khuyến nông theo hướng ưu tiên chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp chất lượng, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.

Thứ ba, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung 6 nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số; xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách; phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu số; xây dựng và phát triển Chính quyền số; Xây dựng và phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số. Trong đó nhiệm vụ ưu tiên: Xây dựng bản đồ số hóa quản lý trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và dịch bệnh động thực vật trên địa bàn tỉnh; bản đồ phục vụ công tác quản lý, khai thác, vận hành hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; phần mềm truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm và thủy sản; xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu nông thôn mới; hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quản lý rừng và dịch vụ môi trường rừng; hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quản lý các doanh nghiệp, cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, gây nuôi động vật hoang dã; cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; hệ thống giám sát phòng chống thiên tai; ứng dụng công nghệ số phục vụ tham mưu, chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất