Lai Châu phấn đấu trở thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn của khu vực
Chính sách hỗ trợ nông, lâm nghiệp của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025 hướng tới đưa địa phương trở thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn của khu vực (nguồn: vov.vn)

Chính sách hỗ trợ nông, lâm nghiệp của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025 hướng tới đưa địa phương trở thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn của khu vực (Nguồn: vov.vn)

Nghị quyết triển khai quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung của tỉnh Lai Châu tập trung hỗ trợ 14 nội dung. Trong đó, tập trung vào hỗ trợ sản xuất lúa hàng hóa; phát triển vùng chè chất lượng cao, phát triển và bảo tồn cây chè cổ thụ; trồng mới cây ăn quả tập trung; phát triển cây mắc-ca; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản...

Nghị quyết cũng quy định chính sách về phát triển rừng bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, tập trung hỗ trợ trồng rừng sản xuất; hỗ trợ mở đường lâm nghiệp vào khu trồng rừng sản xuất; hỗ trợ trồng cây phân tán; đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng...

Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp; đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đã nêu tại hội nghị với nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hồ sơ, thủ tục thuê đất, cấp đất; hỗ trợ trang thiết bị nhà lưới, máy móc phục vụ sản xuất; tạo vùng nguyên liệu gạo tập trung... Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp.

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, sản xuất hàng hóa tập trung là sản xuất lớn, trong Nghị quyết này đối tượng tập trung chủ yếu đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Đặc biệt, các hộ gia đình có thể liên kết thành nhóm hộ để hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung, từ đó tạo ra chuỗi gắn kết doanh nghiệp hợp tác xã với nông hộ và tạo sự lan tỏa để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

"Chính sách hiện tại tập trung vào sản xuất hàng hóa tập trung, không phải chỉ phục vụ tiêu thụ ở nội huyện hay nội tỉnh, mà mục tiêu là để tăng năng suất, tăng giá trị thương mại của sản phẩm. Sau khi quán triệt Nghị quyết, chúng tôi sẽ phê duyệt đề án, phân cấp cho huyện, cho xã để tạo thuận lợi cho người dân được hưởng các chính sách đó. Bên cạnh đó cũng tăng cường việc chỉ đạo cụ thể, từ các cấp, các ngành xuống để hình thành được các mô hình cho người dân" - ông Trần Tiến Dũng cho biết./.

Nguồn: vov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất