HĐND tỉnh Bến Tre nhất trí thành lập Khu kinh tế ven biển
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ họp lần thứ 20 giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất và Tổng kết  hoạt động khóa IX nhiệm kỳ (2016-2021) (Ảnh: vov.vn)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ họp lần thứ 20 giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất và Tổng kết hoạt động khóa IX nhiệm kỳ (2016-2021) (Ảnh: vov.vn)

Các đại biểu dự họp đã thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo 08 Nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đáng quan tâm là tại kỳ họp này các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận đi đến nhất trí để thông qua dự thảo Nghị quyết về nghiên cứu đề xuất chủ trương thành lập Đề án quy hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển của tỉnh Bến Tre.

Theo đó, Đề án xây dựng Khu kinh tế ven biển của tỉnh Bến Tre gồm 22 xã, 2 thị trấn của 3 huyện: Bình Đại, Thạnh Phú và Ba Tri, bao gồm cả biển, bãi biển, cồn bãi ven biển, với diện tích khoảng 140.000ha. Trong đó, huyện Bình Đại có 5 xã, Ba Tri có 10 xã và huyện Thạnh Phú có 7 xã.

Mục tiêu của Đề án là đến năm 2025, mức thu nhập bình quân khu vực ven biển bằng bình quân chung của tỉnh, kết nối giao thông 3 huyện biển thông suốt, hình thành khu năng lượng tái tạo, khu đô thị, khu công nghiệp biển, tăng cường phát triển du lịch…

Đồng thời, các đại biểu đã thông qua dự thảo về Chính sách hỗ trợ hộ dân chăm sóc, khắc phục vườn dừa bị ảnh hưởng do hạn mặn; dự thảo thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và HĐND và bầu  bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh Bến Tre…

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2016-2021) cho thấy, 5 năm qua  HĐND tỉnh Bến Tre tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động ngày càng gần dân, sát dân. Trong nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 345 Nghị quyết trên các lĩnh vực. Để mổ xẻ, giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Bến Tre đã ban hành 07 Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn với 38 nội dung chất vấn; tổ chức 2 phiên chất vấn tại phiên họp; 03 phiên giải trình  về các nội dung được cử tri quan tâm.

Đối với các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia 19 cuộc tiếp xúc cử tri tại hơn 1.000 địa điểm, thu hút hơn 82.500 lượt cử tri tham dự. Qua đó có gần 11.000 lượt cử tri đóng góp ý kiến. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre còn xem xét cho ý kiến 85 vấn đề do UBND tỉnh và các ban, các đoàn giám sát của HĐND tỉnh trình; thống nhất thông qua 23 dự án; trong đó có nhiều dự án quan trọng có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội xứ dừa. 

Có thể nói nhiệm kỳ qua tạo dấu ấn chuyển biến mạnh mẽ của HĐND tỉnh Bến Tre theo hướng gần dân, sát dân; tích cực giám sát, phản biện và tương tác đến các cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần vào sự  phát triển kinh tế- xã hội của  địa phương.

Về một số nhiệm vụ cần đổi mới để nâng cao chất lượng HĐND trong nhiệm kỳ tới, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cho biết: “Nhiệm kỳ tới, sẽ tiến hành xây dựng mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên giữa đại biểu HĐND và cử tri; thông qua việc đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Nghiên cứu cơ chế để cử tri, ủy ban MTTQ các cấp, tham gia công tác giám sát, đánh giá hoạt động của các đại biểu HĐND. Hội đồng nhân dân sẽ tập trung thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt vai trò, vị trí của cơ quan dân cử ”./.

Nguồn: vov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất